[Mục lục] Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra (Hoàn)

Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra

Tựa gốc: 不要以为化了妆我就认不出你了

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên/Ngạnh Đại Phát Liễu

Chuyển ngữ: Bún Thang

Số chương: 9 chương 1 phiên ngoại

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, vườn trường, ngọt, ngắn, hài 

Cao phú soái công x Đại mỹ nhân thụ 

Couple:

Hác Cung [/hǎogōng/ đọc giống với công tốt] x Mai Nhân [/méirén/ ~ đọc khá giống với /měirén/ (mỹ nhân, người đẹp)]

Chính văn | Phiên ngoại 

~ Mừng 5 năm tròn thành lập quán Bún Thang ~